top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, www.siroglu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hasanefendi Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:32 Efeler Aydın adresinde mukim Sıroğlu Baklavaları - Selim Sır Ortaklığı (Bundan böyle Sıroğlu olarak anılacaktır). tarafından satışı yapılan,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:      

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Sıroğlu tarafından satışa konu edilen malın nitelikleri aşağıdaki gibidir:

 

Ürün                           :

Cins                            :

Miktarı                       :

Satış Fiyatı(KDVsiz)  :

Kargo Ücreti              :

Ödeme Şekli              :

Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi  :

Fatura Adresi            :

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, normal şartlarda en fazla 5 işgününde yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, ürünün belirtilen niteliklere haiz olarak kargoya verilmesinden sorumlu olup, ürünün teslimi ile ilgili sorumluluk kargo firmasına aittir. Kargo firmasından kaynaklı ürünün teslim olmaması yada hasarlı teslim olması durumunda satıcı siparişi ücretsiz olarak tekrar eder.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının SATICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, SATICI söz konusu bedelin tahsili için yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur.

5.7- SATICI, mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI 'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından online olarak imzalanıp/kabul edilip, SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI ve İADE :

Türk Ticaret Kanunu geregince gıda maddeleri, içecekler veya diger günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. Kusurlu ürün nedeniyle iade hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Standartlara uygun olmayan ürünlerde ve ambalaji bozuk ürünlerde (kargoda ambalaji yırtılmış, açılmış veya ambalajı dağılmış) öncelikle ürün görselini çekerek siroglu@siroglu.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tür ambalajı hasarlı ürünlerde kargo firmasından teslim almadan hasar tespit tutanağı düzenleyerek bir kopyasını ürün ile birlikte kargo firmasına iade ederek SATICI’ya geri gönderilmelidir.

İade şartlarına uygun durumlarda iadenin SATICI tarafından onaylanmasının ardından eğer ücretli kargo gönderildiyse tüm ürünlerin kargo masrafları ALICI’ya iade edilecektir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI 'nın veya SATICI 'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda … işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI:                                                                                            ALICI:

KURUM ADI     :                                                                                 AD/SOYAD        :

ADRES            :                                                                                 ADRES              :

TEL                 :                                                                                 TEL                  :

FAKS               :                                                                                 FAKS                :

İMZA               :                                                                                 İMZA                :

bottom of page